Fundacja ŻAK Uniwersystetu Warmińsko-Mazurskiego: Dział Techniczny